About CanaanServiceEnvironmentDonationsOur NeedsVolunteer
Canaan NewsCanaan JournalCanaan FoodsCredit CheckCanaan FBContact Canaan
  認識迦南
宗旨與願景
上報新聞
影片
院刊
交通位置

迦南電子發票捐贈愛心條碼「7707097」


青輔會屏東縣志工中心中秋送暖關懷老人獻愛活動
【e2 壹凸新聞 / 2012-09-23】